Buharlı duvar silme  100 %buhar verilerek kirin yumuşatılarak silinmesi demektir.Duvarların yılda en az bir defa

silinmesi sağlık açısından da fayda sağlamaktadır.